Author Archive Gary Curtis

ByGary Curtis

Sikkerhet ved bruk av kredittkort

Fordelene ved å betale med kredittkort er mange. Dette avhenger naturligvis at du betaler ned kreditten så fort som mulig. Rentene på kredittkort er høye, og dersom du ikke klarer å betale ned hele kreditten ved forfall, er det ikke uvanlig at du må betale renter på over 20 prosent.

Bruk av kredittkort som betalingsmiddel øker imidlertid sikkerheten din som kunde. Grunnen til dette er dels at du benytter deg av bankens penger når du betaler og dels fordi finansavtaleloven har bestemmelser som sikrer deg som forbruker ved kjøp på kreditt.

Se våre anbefalte kredittkort

Du kan reklamere til kortleverandøren ved feil og mangler på vare eller tjeneste

Det er særlig lurt å bruke kredittkort som betalingsmiddel dersom du handler på internett. Grunnen til dette er at du normalt vil få levert varene du kjøper før kredittkortregningen forfaller. Dersom det viser seg at varen er mangelfull, er det er fordel at du ikke har brukt dine egne penger som er trukket direkte fra din bankkonto. Kontakter du kortleverandøren med en gang du oppdager mangler ved produktet du har kjøpt, kan det være mulig å stoppe betalingen til selger.

I tillegg åpner finansavtaleloven § 54 b for at du kan reklamere direkte til kredittyter dersom du oppdager feil og mangler ved en vare eller en tjeneste som du har kjøpt med kredittkortet. Dette gjelder dersom selgeren ikke ønsker eller klarer å innfri dine krav – som normalt vil være retting, prisavslag eller heving av kjøpet.

For at du skal kunne fremme et krav direkte mot kredittyter på fire vilkår være oppfylt.

  1. Du må ha brukt kredittkort eller på annen måte handlet på kreditt
  2. Du må ha handlet varen eller tjeneste av en næringsdrivende (og ikke av en privatperson)
  3. Varen eller tjenesten du har handlet må være mangelfull iht. forbrukerkjøpslovens regler
  4. Du må først ha forsøkt å rette kravet direkte mot selger

Hvem er så kredittyter? Jo, det er banken eller kredittkortselskapet som har utstedt kortet du har brukt. Kravet du retter mot kredittyter må være likt som det kravet du har rettet mot selger. Det kan imidlertid kun være et pengekrav, typisk krav om prisavslag eller heving (og pengene tilbake). Kravet størrelse kan ikke være større en det varen eller tjenesten kostet. Har du hatt økonomiske tap i tillegg så vil du ikke kunne kreve dette dekket av kredittyter.

Skal du klage på feil og mangler ved en vare eller tjeneste direkte til kredittyter, bør klagen være skriftlig og inneholde dokumentasjon på manglene samt kvitteringer på kjøpet og korrespondanse med selger.

Kortsvindel og misbruk av kredittkort

Bruk av kredittkort ved kjøp av varer og tjenester er også praktisk dersom du opplever kortsvindel eller annet misbruk av kortet. Risikoen for svindel er særlig stor dersom du handler via internett eller bruker kortet i utlandet. Dersom du blir lurt av en selger og har brukt kredittkort, kan du i mange tilfeller få tapet ditt dekket av kredittyter (banken eller kredittkortselskapet).

Blir kredittkortet ditt stjålet og misbruks av tyver, vil kredittyter i mange tilfeller også dekke dette tapet. Det betinger imidlertid at du ikke har brukt kortet på en uaktsom måte, f.eks. ved at du har oppbevart pinkoden sammen med kortet ditt. Det er også viktig at du sperrer kortet ditt med en gang du oppdager at dette har blitt misbrukt.

Kilde: finansportalen.no

ByGary Curtis

Slik bruker du kredittkortet ditt gratis

Selv om man kanskje får inntrykket av at et kredittkort er den raskeste veien til økonomisk uføre gjennom media og programmer som Luksusfellen, så er det faktisk mulig å bruke de fleste kredittkort helt gratis – og uten å måtte betale renter og gebyrer. Faktisk er ikke bare mange kredittkort gratis i bruk, stadig flere kort er også tilknyttet ulike fordelsprogrammer som gjør at kunden kan få rabatter og fordeler når han eller hun bruker kortet.

For at kredittkort skal være gratis i bruk, må imidlertid brukeren være en disiplinert kortbruker. Dersom kreditten ikke tilbakebetales ved forfall begynner rentene å løpe, og da blir plutselig kredittkortet et dyrt betalingsmiddel. Er man en disiplinert kortbruker, og betaler ned kreditten før rentene begynner å løpe er det imidlertid potensielt lønnsomt å benytte seg av kredittkort til både små og store kjøpe i dagliglivet. Alle kredittkort har nemlig en rentefri periode på inntil 50 dager, og i den rentefrie perioden betaler du ikke noe for kreditten du låner.

Velg et gebyrfritt kredittkort

Ønsker du å bruke kredittkortet helt gratis er det imidlertid ikke nok å bare være en disiplinert kortbruker. En del banker og korttilbydere tar seg nemlig betalt i form av gebyrer hver gang du bruker kortet til kjøp eller til å ta ut penger i minibanker og liknende. Slike gebyrer kan påløpe både ved bruk i Norge og i utlandet. Særlig uttaksgebyrer kan være relativt høye på en del kort, og er gjerne kombinert med et fast gebyr samt en prosentsum av uttaksbeløpet. At et kredittkort har slike gebyrer er ikke nødvendigvis grunn til at du bør skygge unna kortet, men dersom du ønsker et kort som er helt gratis i bruk må du finne et kort om er helt gebyrfritt.

Se vår oversikt over anbefalte kredittkort

Det finnes mange ulike gebyrfrie kredittkort på markedet, og slike kort kjennetegnes ved at du ikke må betale gebyrer for hverken uttak eller bruk i Norge eller utlandet. For vanlige kjøp må du undersøke at dette både gjelder kjøp i fysiske butikker samt netthandel. Ved uttak må du huske på at rentene normalt vil begynne å løpe på uttaksbeløpet fra uttaket finner sted, selv om det i seg selv ikke er knyttet noen gebyrer til selve kortet.

ByGary Curtis

Slik velger du riktig kredittkort

Dersom du vurderer å skaffe deg et kredittkort, bør du først finne ut av hva slags kort som passer for deg. For å finne ut av dette må du vite hva slags kortbruker du er. I all hovedsak kan kortbrukere deles inn i to kategorier; den disiplinerte kortbrukeren som alltid betaler ned utestående kreditt ved forfall og den ikke fullt så disiplinerte kortbrukeren som gjerne betaler ned kreditten over tid.

Se vår oversikt over gode kredittkort

Den disiplinerte kortbrukeren

Den disiplinerte kortbrukeren heter tanken på renter, og betaler alltid ned all utestående kreditt før forfall. Dersom du tilhører denne gruppen av kortbrukere er ikke nødvendigvis størrelsen på renten på kredittkortet så viktig. Du bør heller se etter kredittkort med lang rentefri periode, og kredittkort som har fordelsprogrammer og forsikringer inkludert i kortet. I tillegg bør du finne et kort som er gebyrfritt i bruk, det vil si at du ikke betaler gebyrer for bruk av kortet i Norge eller utlandet.

Den udisiplinerte kredittkortbrukeren

Den udisiplinerte kredittkortbrukeren er ikke like flink til å betale ned hele kreditten ved forfall. Av og til klarer han det, men ofte må kreditten betales ned over tid. Det er nok mange av oss som befinner seg i denne gruppen av kortbrukere, selv om vi ikke liker å innrømme det. Det er ingen krise så sant du faktisk har en plan for hvordan kreditten skal betales ned så fort som mulig, men det påvirker hva slags kredittkort du bør se etter. For den udisiplinerte kortbrukeren er det en fordel å finne et kredittkort med en så lav rente som mulig. Dette bør være langt viktigere enn om kortet har fordels- og bonusprogrammer inkludert i kortet. For den udisiplinerte kortbrukeren kan det imidlertid også være viktig med en lang rentefri periode, og at kortet er gebyrfritt ved bruk.

Renter og gebyr

Dersom renten på kredittkortet er viktig for deg, må du huske å se på den effektive renten. Det er denne renten som viser seg hva kreditten faktisk vil koste deg, inkludert renter OG gebyrer på kortet. Den effektive renten på kredittkort varierer stort, og kan være så lav som 12 prosent og helt opp til over 30 prosent per år. Husk at jo høyere renter kortet har, desto dyrere blir det for deg som ikke betaler ned all utestående kreditt ved forfall.

Mange kredittkort markedsfører seg som gebyrfrie. Kommer du over et slikt kort bør du forsikre deg om at det faktisk er gebyrfritt, det vil si at det ikke påløper gebyrer verken ved varekjøp eller uttak i minibanker i Norge eller utlandet.

Bonus- og fordelsprogrammer

Stadig flere kredittkort er tilknyttet ulike bonus- og fordelsprogrammer. Slike kort gir deg som bruker muligheten til å få bonuser og rabatter ved kjøpe av varer og tjenester i ulike butikker. Hvor gode slike fordelsprogrammer er varierer, men de beste fordelsprogrammene gjør at det faktisk kan lønne seg å bruke kredittkortet aktivt. I tillegg finnes det gratis reiseforsikring innebygget i mange kredittkort. Dette er en fordel for deg som kun trenger reiseforsikring på enkeltreiser, og ikke har behov for en helårs reiseforsikring.

 

 

 

ByGary Curtis

Refinansiere kredittkortgjeld

Dersom du har høy kredittkortgjeld, kanskje på flere ulike kredittkort og du føler at du har mistet oversikt over gjelden din – da er det kanskje på tide å refinansiere kredittkortgjelden. Flytter du over kredittkortgjelden din til et billigere lån er et potensielt mye penger å spare. I tillegg for du en langt bedre oversikt over din samlede gjeld når hele gjelden er samlet i ett lån.

Derfor bør du refinansiere dyr kredittkortgjeld

Nordmenn bruker kredittkort som aldri før, og dersom du har økonomisk god selvdisiplin kan kredittkort være et smart betalingsmiddel. Det er imidlertid mange som ikke har en like god kontroll over økonomien sin, og det er lett å pådra seg langt høyere kredittkortgjeld enn man hadde planlagt. Med kreditt fordelt på mange kredittkort er det lett å miste kontrollen over gjelden sin. Da er ikke veien lang til man havner i en gjeldspiral der stadig man tar opp stadig ny gjeld for å betale ned på gammel gjeld. Rentene på kredittkort er høye, og refinansierer du gjelden i et lån med lavere rente det mye penger å spare årlig.

La oss ta et regneksempel:

Har du 100 000 kroner i kredittkortgjeld med en årlig effektiv rente på 28 % så betaler du 28 000 kroner i året kun i renter på gjelden din. Refinansierer du gjelden et lån med 15 % effektiv rente, så betaler du kun 15 000 kroner i renter årlig. Da har du faktisk spart 13 000 kroner i året kun ved å refinansiere kredittkortgjelden din.

Dersom du føler at du har for høy kredittkortgjeld, og kanskje også gjeld fordelt over flere ulike kort, er det på tide å refinansiere gjelden. Det er flere måter å gjøre dette på.

Bake kredittkortgjelden inn i boliglånet

Har du boliglån bør du undersøke med banken din om du kan bake kredittkortgjelden inn i boliglånet. Har f.eks. boligen din steget i verdi, eller du har betalt ned en del av boliglånet, er det gode muligheter for at banken lar deg gjøre nettopp dette. Renten på boliglån er på et historisk lavt nivå, og dersom du har muligheten til å bake inn dyr gjeld i boliglånet er det ikke noe å tenke over en gang – bare gjør det!

Flytte over kredittkortgjelden i et forbrukslån

Har du ikke muligheten til å bake inn kredittkortgjelden i boliglånet, kan det likevel lønne seg å refinansiere gjelden ved å ta opp et forbrukslån. Forbrukslån er på samme måte som kredittkort et usikret lån. Derfor er renten også på forbrukslån høyere enn på f.eks. boliglån. Renten på forbrukslån er imidlertid jevnt over lavere enn renten på kredittkort. Det vil derfor som hovedregel lønne seg å refinansiere gjelden på kredittkortet ved å flytte denne over til et forbrukslån.

De fleste tilbydere av forbrukslån tilbyr nettopp denne muligheten når du søker om lån. Oppgir du at forbrukslånet skal brukes til å refinansiere kredittkort øker du dermed ikke din totale gjeldsgrad, og det er enklere å få innvilget lånet. I de fleste tilfeller kan banken hjelpe deg med å innfri kredittkortene ved å betale ned det utestående direkte fra lånekontoen.