Sikkerhet ved bruk av kredittkort

ByGary Curtis

Sikkerhet ved bruk av kredittkort

Fordelene ved å betale med kredittkort er mange. Dette avhenger naturligvis at du betaler ned kreditten så fort som mulig. Rentene på kredittkort er høye, og dersom du ikke klarer å betale ned hele kreditten ved forfall, er det ikke uvanlig at du må betale renter på over 20 prosent.

Bruk av kredittkort som betalingsmiddel øker imidlertid sikkerheten din som kunde. Grunnen til dette er dels at du benytter deg av bankens penger når du betaler og dels fordi finansavtaleloven har bestemmelser som sikrer deg som forbruker ved kjøp på kreditt.

Se våre anbefalte kredittkort

Du kan reklamere til kortleverandøren ved feil og mangler på vare eller tjeneste

Det er særlig lurt å bruke kredittkort som betalingsmiddel dersom du handler på internett. Grunnen til dette er at du normalt vil få levert varene du kjøper før kredittkortregningen forfaller. Dersom det viser seg at varen er mangelfull, er det er fordel at du ikke har brukt dine egne penger som er trukket direkte fra din bankkonto. Kontakter du kortleverandøren med en gang du oppdager mangler ved produktet du har kjøpt, kan det være mulig å stoppe betalingen til selger.

I tillegg åpner finansavtaleloven § 54 b for at du kan reklamere direkte til kredittyter dersom du oppdager feil og mangler ved en vare eller en tjeneste som du har kjøpt med kredittkortet. Dette gjelder dersom selgeren ikke ønsker eller klarer å innfri dine krav – som normalt vil være retting, prisavslag eller heving av kjøpet.

For at du skal kunne fremme et krav direkte mot kredittyter på fire vilkår være oppfylt.

  1. Du må ha brukt kredittkort eller på annen måte handlet på kreditt
  2. Du må ha handlet varen eller tjeneste av en næringsdrivende (og ikke av en privatperson)
  3. Varen eller tjenesten du har handlet må være mangelfull iht. forbrukerkjøpslovens regler
  4. Du må først ha forsøkt å rette kravet direkte mot selger

Hvem er så kredittyter? Jo, det er banken eller kredittkortselskapet som har utstedt kortet du har brukt. Kravet du retter mot kredittyter må være likt som det kravet du har rettet mot selger. Det kan imidlertid kun være et pengekrav, typisk krav om prisavslag eller heving (og pengene tilbake). Kravet størrelse kan ikke være større en det varen eller tjenesten kostet. Har du hatt økonomiske tap i tillegg så vil du ikke kunne kreve dette dekket av kredittyter.

Skal du klage på feil og mangler ved en vare eller tjeneste direkte til kredittyter, bør klagen være skriftlig og inneholde dokumentasjon på manglene samt kvitteringer på kjøpet og korrespondanse med selger.

Kortsvindel og misbruk av kredittkort

Bruk av kredittkort ved kjøp av varer og tjenester er også praktisk dersom du opplever kortsvindel eller annet misbruk av kortet. Risikoen for svindel er særlig stor dersom du handler via internett eller bruker kortet i utlandet. Dersom du blir lurt av en selger og har brukt kredittkort, kan du i mange tilfeller få tapet ditt dekket av kredittyter (banken eller kredittkortselskapet).

Blir kredittkortet ditt stjålet og misbruks av tyver, vil kredittyter i mange tilfeller også dekke dette tapet. Det betinger imidlertid at du ikke har brukt kortet på en uaktsom måte, f.eks. ved at du har oppbevart pinkoden sammen med kortet ditt. Det er også viktig at du sperrer kortet ditt med en gang du oppdager at dette har blitt misbrukt.

Kilde: finansportalen.no

About the author

Gary Curtis administrator

Leave a Reply